Ana Sayfa H Sonraki Sayfa8

Kullanım Kitapçıkları

 

Teknik Bilgiler

 

BİOTEK arıtma tesisleri ardışık kesikli aktif çamur sistemi prensibi ile çalışan bir arıtma prosesidir. İlk aşamada atık su içerisine oksijen verilmesi suretiyle mikroorganizmaların gelişmesi ve atık su içerisindeki kirletici organik maddelerin bu mikroorganizmalar tarafından Karbondioksit ve suya dönüştürülmesi temin edilir.

Atık sular öncelikle bir dengeleme havuzunda debi ve karakterizasyon yönünden dengelenerek, arıtma tesisine sabit ve homojen karakterdeki atık su girişi sağlanır.

Atık su dengeleme havuzunda yer alan pompalar parçalayıcı bıçaklı tipte seçilerek atık su içerisinde yer alan tekstil malzemeleri, poşet vb ürünlerin sistem ve ekipmanlara zarar vermesi önlenir.

Arıtma işlemi dengeleme havuzundan dalgıç pompalar ile havalandırma ve çökeltme tankına alınması ile başlar.

Bu aşamada havalandırma ve çökeltme tankında yeni mikroorganizma ve inorganik maddeleri içeren floklar meydana gelir. Böylece atıksuyun arıtılma prosesi gerçekleşmiş olur. Sistemin ihtiyaç duyduğu oksijen, blower'lar vasıtasıyla tabandan döşenen difüzörler vasıtası ile sağlanır.

Arıtılan su deşarj öncesinde tam otomatik olarak klorlanır ve hijyenik bir deşarj sağlanır.

Arıtılan su bahçe sulaması amaçlı olarak kullanılabilir.

Sistem tam otomatik PLC kontrollü olduğundan insan müdahalesi olmadan tam otomatik olarak çalışır.

 

 

Atıksu Karekterizasyonu

Atıksu  Arıtma Sistemi dizaynında, evsel kullanımlardan kaynaklanan atıksulara ait kirletici  parametre  değerleri, aşağıda verilen  literatür  değerleri  kabul  edilmiştir.

 

PARAMETRE

ORTALAMA

DEĞER

BOI5

220 mg/l

KOI

500 mg/l

Toplam Katılar

720 mg/l

AKM

220 mg/l

Yağ – Gres

100 mg/l

Toplam P

   8 mg/l

Toplam N

 40 mg/l  

 

BioTeK, kesikli arıtma esasına göre dizayn edilmiş olup, çalışma veriminin % 95 olması hedeflenmiştir.

 

Çıkış Suyu Karekterizasyonu

Arıtılan su, Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 ile belirlenen alıcı ortama deşarj standartlarına uygundur.

 

TABLO 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular

                      (Sınıf 1: Kirlilik yükü ham BOI olarak 60 kg/gün’den küçük, Nüfus < 1000)

 

PARAMETRE

KOMPOZİT

NUMUNE

BOI5

50-45 mg/l

KOI

180-120 mg/l

AKM

70-45 mg/l

PH

6-9

 (Koyu renk olan değerler 24 saatlik kompozit numune içindir.)

 


Ana Sayfa H Sonraki Sayfa8

 

©2007 ÇevreTeK*
BioTeK® ve ÇevreTeK® ve  , ÇevreTeK İNŞAAT MAKİNE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.'nin
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ tarafından tescil edilmiş markalarıdır.
*ÇevreTeK Türkiye'de su ve atıksu arıtma alanında faaliyet gösteren hizmet markasıdır.